Information om byggnader saknas tillfälligt i Helsingfors stadsmuseums Finna-tjänst på grund av systemändring. Vi beklagar besväret.

Sökning

Vanliga frågor

Q: Why does the service use cookies?
A: Cookies are used to manage sessions, which include selected language, last search, book bag contents, any login information, etc.