Sökning

Helsinki, Mustavuori, tykkipatteri 61

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Helsinki, Mustavuori, tykkipatteri 61

sisällön kuvaus: Helsinki, Mustavuori, tykkipatteri 61. Kohde sijaitsee Niinisaarentiestä koilliseen erkanevan ulkoilutien itäpuolella Helsingin Mustavuoren lehtoalueella noin km etelään varsinaisista tukikohdan puolustusasemista. Kuvassa näkyy tykkiasemia yhdistävää

betonilla vahvistettua hautaa sekä tykkiaseman suojana oleva mäentörmä taustalla. Kohde on kuusitykkinen tykkiasema, joka on tehty mäentörmään, puolustusuuntana koillinen.

Tykkiasemien alapuolella on hirsistä rakennetut pienet kaksihuoneiset suojatilat, jotka ovat sortumassa.

Sparad: