Information om byggnader saknas tillfälligt i Helsingfors stadsmuseums Finna-tjänst på grund av systemändring. Vi beklagar besväret.

Sökning

etiketti; Siirtomaatavara- ja maitomyymälöitä Oy Bergman Ab; tulitikkuetiketti

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

etiketti; Siirtomaatavara- ja maitomyymälöitä Oy Bergman Ab; tulitikkuetiketti

fyysinen kuvaus: Valko-vihreä tulitikkuetiketti, painatukset: Keskimäärin i Medelt., Meijeri Mejer, Leipomo Bageri, Siirtomaatavara- ja Maitomyymälöitä, Kolonialvaru- och Mjölkbutiker, Oy Bergman Ab, Puh. 72602 - 776398 Tel, Porin Tulitikkutehdas Oy.

Sparad: