Sökning

tonttikartta; Plan Charta öfver den så kallade Kyhlska åkern utom Tavast tull

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

tonttikartta; Plan Charta öfver den så kallade Kyhlska åkern utom Tavast tull

sisällön kuvaus: Plan Charta öfver den så kallade Kyhlska åkern utom Tavast tull, som Smeden Hallén hitintils innehaft, är den 3dje Novemb: af undertecknad StadsIngenieur Uppmätt i Närvaro af Stadens Äldste Handlanden Cavonius och utgör areala innehållet Två

Tunnland 9

lkkld i hvarifrån afgår Berg och Stenig Marck 18 kappland, Resten är upprukad god Sandmylla Ett Tunnland och 23 kappland, Helsingfors af StadsIngenieurs Embetet den 10de Novem: 1826 Pehr Granstedt

Sparad: