Sökning

Karamzininranta 4, Finlandia-talo

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Karamzininranta 4, Finlandia-talo

sisällön kuvaus: Karamzininranta 4, Finlandia-talo. Palokunnan Sisu BK84 -johtokeskusauto Finlandia -talon parkkipaikalla ennen Etyk-kokouksen alkamista (auto vuodelta 1972, rekisterinumero AAT-828,

huoltonumero 100, operatiivinen tunnus 10). Kuva on otettu johtokeskusauton katolta.

Palokunta järjesti ETYK-kokouksen ajaksi tilapäisen paloaseman Finlandia-talolle. Toimintaa johdettiin kuvassa olevasta johtokeskusautosta.

Finlandia-talolle järjestettiin paloasema kokouksen turvallisuuden takaamiseksi: kokousalueelle hälytystehtäviin saapuvat ajoneuvot olisivat joutuneet ensin turvatarkastukseen, jos alueelle ei olisi jo valmiiksi sijoitettu ajoneuvoja. Lisäksi

johtokeskusautosta tiedotettiin muille hälytysajoneuvoille, mitkä tiet kulloinkin olivat suljettuina kokousjärjestelyjen vuoksi.

Sparad: