Sökning

hallitsijavakuutus, käskykirje; H.M Keisari-Suuriruhtinas Nikolai II:n Hallitsijavakuutus Suomen kansalle

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

hallitsijavakuutus, käskykirje; H.M Keisari-Suuriruhtinas Nikolai II:n Hallitsijavakuutus Suomen kansalle

sisällön kuvaus: Nikolai II:n hallitsijavakuutuksen keskeisin osa sinisellä painettuna tauluksi suomeksi .

H.M.Keisari-Suuriruhtinas Nikolai II:n Hallitsijavakuutus Suomen kansalle, annettu Livadiassa 6 p. Marrask. 1894

Me Nikolai II:n Jumalan armosta, koko Venäjänmaan Keisari ja Itsevaltias,

Suomen Suuriruhtinas y.m. y.m. y.m. Teemme tiettäväksi: Sittenkuin

Me, Jumalan sallimuksesta, olemme perinnöksi haltuumme saaneet Suomen Suuriruhtinaskunnan, olemme Me tämän kautta tahtoneet lisäksi vakuuttaa ja vahvistaa maan Uskonnon ja Perustuslait sekä ne oikeudet ja etuudet, joita itsekukin sääty

mainitussa

Suuriruhtinaskunnassa erittäin ja kaikki Sen asujaimet yhteisesti, niin ylhäiset kuin alhaiset, tähän asti ovat tämän maan Perussäännön mukaan nauttineet; luvaten säilyttää nämät kaikki vakavina ja rikkomattomina voimassaan ja vaikutuksessaan.

Sparad: