Information om byggnader saknas tillfälligt i Helsingfors stadsmuseums Finna-tjänst på grund av systemändring. Vi beklagar besväret.

Sökning

teatteriohjelma, mainos; Kylän heittiö, Totuuden helmi

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

teatteriohjelma, mainos; Kylän heittiö, Totuuden helmi

sisällön kuvaus: Torstaina 19160113 Kylän heittiö Alkuperäinen Unkarilainen Kansannäytelmä lauluineen ja tansseineen 3:ssa näyt., 4:ssa kuvaelmassa. Kirj. Edvard Tóth. Suom. Antti Jalava. Tanssit järjestänyt Hilma Liiman.

Perjantai 19160114 Totuuden helmi Satu 3:ssa seikkailussa prolooginen. Kirj. Z. Topelius. Prolooginen kirj. Ester Hällström

Sunnuntaina 19160116 Totuuden helmi Satu 3:ssa seikkailussa prolooginen. Kirj. Z. Topelius. Prolooginen kirj. Ester Hällström

Kylän heittiö Alkuperäinen Unkarilainen Kansannäytelmä lauluineen ja tansseineen 3:ssa näyt., 4:ssa kuvaelmassa. Kirj. Edvard Tóth. Suom. Antti Jalava. Tanssit järjestänyt Hilma Liiman.

Sparad: