Information om byggnader saknas tillfälligt i Helsingfors stadsmuseums Finna-tjänst på grund av systemändring. Vi beklagar besväret.

Sökning

teatteriohjelma, mainos; Pastori Jussilainen, Iso-Matti ja Pikku-Matti, Umpisolmu, Jenssenin perhe

sisällön kuvaus: Lauantaina 19141226

Pastori Jussilainen 4-näytöksinen huvinäytelmä, kirj. Gustaf v. Numers. Suomennos. Mia Backman, Nimismiehen rouvan osassa.

Iso-Matti ja Pikku-Matti Satunäytelmä 7:ssä kuvaelmassa, kirj. Gustaf af Geijerstam

Sunnuntaina 19141227

Umpisolmu eli Asarias Pölläsen avioliitto 3-näytöksinen huvinäytelmä, kirj. Martti Vuori

Jenssenin perhe 4-näytöksinen näytelmä, kirj. Edgar Hoyer. Suom. Aarne Orjatsalo

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

teatteriohjelma, mainos; Pastori Jussilainen, Iso-Matti ja Pikku-Matti, Umpisolmu, Jenssenin perhe

Sparad: