Information om byggnader saknas tillfälligt i Helsingfors stadsmuseums Finna-tjänst på grund av systemändring. Vi beklagar besväret.

Sökning

Kulmatalo Korkeavuorenkadun ja Pieni Robertinkadun risteyksessä, Korkeavuorenkatu 20 - Pieni Robertinkatu 10

sisällön kuvaus: Kulmatalo Korkeavuorenkadun ja Pieni Robertinkadun risteyksessä, Korkeavuorenkatu 20 - Pieni Robertinkatu 10. Risteyksen kohdalla on sisäänkäynti Leijona-apteekkiin. Ylin ikkunarivi kuuluu katon puhkaiseville ullakkohuoneille. Rakennuksen

oikealla

puolella seuraavaksi Pieni Robertinkatu 12-14. Yrjönkadun vastaisen Pieni Robertinkatu 16:n rakennuksen tiiliseinässä on autokorjaamo Auto Company Oy:n mainos. Osa Johanneksen kirkkoa näkyy kulmatalon vasemmalla puolella. Katu on päällystetty

katukivin.

Valokuvan aivan oikeassa reunassa näkyy osa katulyhtyä.

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Kulmatalo Korkeavuorenkadun ja Pieni Robertinkadun risteyksessä, Korkeavuorenkatu 20 - Pieni Robertinkatu 10

Sparad: