Information om byggnader saknas tillfälligt i Helsingfors stadsmuseums Finna-tjänst på grund av systemändring. Vi beklagar besväret.

Sökning

Erikoishehkulamppujen valmistusta Airam Electric Oy Ab:n Suutarilan hehkulampputehtaalla Lampputie 10

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Erikoishehkulamppujen valmistusta Airam Electric Oy Ab:n Suutarilan hehkulampputehtaalla Lampputie 10

sisällön kuvaus: Erikoishehkulamppujen valmistusta Airam Electric Oy Ab:n Suutarilan hehkulampputehtaalla Lampputie 10. Työnjohtaja Timo Haatainen työskentelemässä lampuntarkastuspisteellä. Jokainen VR:lle toimitettavista erikoishehkulampuista tarkistetaan

useampaan

kertaan valmistusprosessinsa kuluessa. Tässä valmiin hehkulampun tarkastuksessa varmistetaan että lamppu palaa ja että sen hehkulangat ovat oikeassa tasossa ja valaisukuvio on halutun kaltainen. Tämä tapahtuu visuaalisesti työpisteessä näkyvien

ruudukoiden ja suurentavien linssien avulla.

Sparad: