Sökning

tonttikartta; Charta öfver en syneförrättning å Forsby hemmans kärr

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

tonttikartta; Charta öfver en syneförrättning å Forsby hemmans kärr

sisällön kuvaus: Charta öfver den syneförrättning, som på Rådman Lampas anmodan af undertecknad jämte tillförordnande, Herrar Magistrats Ledamöter och Stadens Äldsta, Wärkstälde å Forsby Hemman i Helsinge Socken, på ett under hemmanet Warande Kärr den 21 sistl.

Aug.,

och befants vara innom de med ?ödt updragne Linier af följande beskaffenhet.... Helsinginfors den 27 Aug. 1822 Pehr Granstedt

Sparad: