Information om byggnader saknas tillfälligt i Helsingfors stadsmuseums Finna-tjänst på grund av systemändring. Vi beklagar besväret.

Sökning

Uuden Yhteiskoulun ylioppilasluokka luokkakuvassa

sisällön kuvaus: Uuden Yhteiskoulun ylioppilasluokka luokkakuvassa.

Eturivissä vas. Oili Silventoinen-?, Laina Wilén (vuodesta 1907 Waltimo), Helmy Landgren-Tigerstedt.

2. rivissä vas. ? Heikinheimo, Helmi Heikkinen, , ? Seppänen, Katri Langinkoski, Kerttu Piipponen-Stenius, Eric Liikander.

3. rivissä vas. Mikael Gummerus, , Alma Marttila, Arvi Karvonen, , Kalle Hagman.

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Uuden Yhteiskoulun ylioppilasluokka luokkakuvassa

Sparad: