Sökning

tonttikartta; Charta å En mindre betydande del af Hagen som är Östra sidan vid Glostranden belägen, hvilken Herr Edbom åstundar få inhägna til Plantagen

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

tonttikartta; Charta å En mindre betydande del af Hagen som är Östra sidan vid Glostranden belägen, hvilken Herr Edbom åstundar få inhägna til Plantagen

sisällön kuvaus: Charta å En mindre betydande del af Hagen som är Östra sidan vid Glostranden belägen, hvilken Herr Edbom åstundar få inhägna til Plantagen för at afkorta Stängelsen och Wattn utur Gloet; på närmare håll til en del af berörde plantage ärhålla,

samt

förekomma en och annan förofvad olägenhet, som skedt, och intet kunnat afsees bakom Staquettet, under Nums 1, 2 et 3; af i nätt d: 1: Maii Åhr 1792 och efter bemäldte Edboms åstunden sedermera renoverad d: 20 et 21: Junii Åhr 1797 af E.L. Fonséen

Kluuvinlahden itärannalla olleen laidunalueen kartta. Alue on kuulunut Edbomin viljelyksiin ja on nykyään Kaisaniemen puistosta otetulla rautatien alueella.

Sparad: