Sökning

kartta, Helsingin kartta; Plan af Helsingfors år 1859

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

kartta, Helsingin kartta; Plan af Helsingfors år 1859

sisällön kuvaus: Pahville liimattu kartta, joka ulottuu pohjoisessa Taivallahteen ja

Siltasaareen. Karttaan on käsin väritetty erivärisiä alueita, jotka myös numeroitu.

Selitys jäänyt tekemättä. Oikeassa alakulmassa on luettelo karttaan kirjaimilla merkityistä julkisista rakennuksista ja paikoista. Vasemmassa alakulmassa on pienempi kartta Helsingistä ympäristöineen.

Sparad: