Sökning

Helsinki, Jakomäki, tukikohta IV:9

QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Helsinki, Jakomäki, tukikohta IV:9

sisällön kuvaus: Helsinki, Jakomäki, tukikohta IV:9. Ensimmäisen maailmansodan aikainen tukikohdan IV asema 9 sijaitsee Kaivantopuistossa, Lahdenväylän ja Porvoonväylän risteyksen koillispuolella, korkean kallion reunalla, avokalliolla. Kuvassa näkyy mutkittelevaa

betonoitua hautaa kohteen lounaisosasta kuvattuna koilliseen päin.

Kohteella on kaikkiaan kallioon louhittuja betonilla tuettuja taistelu- ja yhdyshautoja, yksi betoninen konekivääriasema ja betoninen tähystysasema ja kolme suojahuonetta. Kaikki katetut rakenteet on räjäytetty. Kohteen pohjoispuolella on säästynyt

piikkilankaesteen koillinen-lounas -suuntaista piikkilankaesteen suojavallia noin 25 metrin matkalta.

Sparad: