Information om byggnader saknas tillfälligt i Helsingfors stadsmuseums Finna-tjänst på grund av systemändring. Vi beklagar besväret.

Sökning

Panoraama Kallion kirkon tornista koilliseen

Panoraama Kallion kirkon tornista koilliseen. Etualalla Kallion paloaseman tontti, Kaarlenkatu 2-6. Keskellä oik. Kallion sähköasema, Kaarlenkatu 5. Puutalot Kaarlenkatu 9 - Franzeninkatu 25, rakentamattomat tontit vas. Kaarlenkatu 11, 13. Rakenteilla oleva talo sähköaseman takana Franzeninkatu 24 - Fleminginkatu 8, vieressä Fleminginkatu 6. -- negatiivi ja vedos, lasi paperi pahvi, mv

QR-kod

Materialet erbjuds av

Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Panoraama Kallion kirkon tornista koilliseen

Panoraama Kallion kirkon tornista koilliseen. Etualalla Kallion paloaseman tontti, Kaarlenkatu 2-6. Keskellä oik. Kallion sähköasema, Kaarlenkatu 5. Puutalot Kaarlenkatu 9 - Franzeninkatu 25, rakentamattomat tontit vas. Kaarlenkatu 11, 13. Rakenteilla oleva talo sähköaseman takana Franzeninkatu 24 - Fleminginkatu 8, vieressä Fleminginkatu 6.
Sparad:
Materialtyp
Photo
Organisation
HKM
Kod
N825
Mått
18x24 18x24 P24x30
Bildinformation
1912
Helsinki,
Brander Signe HKM, Valokuvaaja
Plats för ämne
Datum för ämne
1912
Ämnen
Klassifikation