Fabianinkatu 27?29; Helsinki

Aineiston käyttöoikeudet
CC BY 4.0
QR-koodi

Tämän aineiston tarjoaa

Fabianinkatu 27?29; Helsinki

Aleksanterinkadun vartta Fabianinkadulta Unioninkadulle asti ulottuva Pohjoismaiden Yhdyspankin pääkonttori valmistui Arkkitehtitoimisto Frosterus & Gripenbergin suunnitelmien mukaan Senaatintorin kulmaukseen vuonna 1936. Parikymmentä vuotta myöhemmin Pohjoismainen Yhdyspankki alkoi suunnitella notariaattisiiven rakentamista pääkonttoriinsa. Vuosina 1953 ja 1956 Fabianinkatu 27?29:n tonteille haettiin rakennuslupaa arkkitehtien Ole & Bertel Gripenberg laatimilla piirustuksilla. Gripenbergin suunnitelmassa Pohjoisesplanadin puolella nykyäänkin sijaitseva empiretyylinen, räätälimestari August Palmqvistin rakennuttama ja arkkitehti Anders Fredrik Granstedtin suunnittelema, vuonna 1838 valmistunut talo olisi purettu. Tämä suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut. Vuonna 1960 notariaattisiiven suunnittelutehtävä annettiin arkkitehti Alvar Aallolle. Uudelleenmääritellyssä suunnittelutehtävässä pankkirakennuksen laajennusosa oli tarkoitus rakentaa Palmqvistin taloa vasten siten, että vain Palmqvistin talon Fabianinkadun suuntainen matala siipi puretaan. Tehtävä oli haastava, sillä uudisrakennuksen toiselle puolelle jäänyt Pohjoismaiden Yhdyspankin massiivinen punagraniitilla verhottu pankkipalatsi oli kahdeksankerroksinen, kun taas Palmqvistin talo oli ainoastaan kolmikerroksinen. Toisekseen uudisrakennus tuli suunnitella oman, täysin itsenäisen perusmuurinsa varaan siten, että naapurirakennusta vasten oli liikuntasauma, vaikkakin siitä oli määrä olla suora kulkuyhteys myös Palmqvistin taloon. Aalto ratkaisi haasteen suunnittelemalla uudisrakennuksesta porrastetun. Sen räystäslinja yhtyi Pohjoismaiden Yhdyspankin pääkonttorin räystääseen, mutta Esplanadin puolella rakennus oli ainoastaan kolmikerroksinen ja siten samankorkuinen Palmqvistin talon kanssa. Suunnitelman lähtökohtana oli näin uudisrakennuksen sopeuttaminen olemassa olevaan kaupunkikuvaan. Esplanadille näkyvä rakennuksen päätyosa sai pankin pääkonttorin tavoin punaisen graniittiverhouksen. Rakennuslupaa haettiin vuonna 1962. Rakennesuunnittelijana toimi Insinööritoimisto Magnus Malmberg ja työn suorittajana Oy Kreuto Ab. Vuonna 1964 valmistuneessa toimisto- ja liikerakennuksessa oli myymälä- ja toimistotilojen lisäksi koulutustilaa, autosuoja, teknillisiä tiloja sekä yksi neljän huoneen asuinhuoneisto. Alvar Aalto suunnitteli rakennukseen myös pronssisin kirjaimin toteutetut mainostekstit. Lisäksi arkadikäytävän pohjoispäätyyn asennettiin kivilaatta, johon oli hakattu Pohjoismaiden Yhdyspankin liiketunnus ja nimi. Myös uudisosan notariaattisalin sekä kahvilan sisustukset ja huonekalut olivat Aallon käsialaa. Pankkisalin seinälle hän suunnitteli suurikokoisen reliefin puusta sekä Carraran marmorista ja mustasta marmorista tehdyistä kuutioista. Reliefi kuvaa Kotkan kaupunkia sekä Sunilan ja Inkeroisten tehtaita. Vastaavanlaisen reliefin Aalto suunnitteli myös Pohjoismaiden Yhdyspankin Lahden konttoriin. Rakennuksessa oli Pohjoismaiden Yhdyspankin ja Suomen Yhdyspankin tilojen lisäksi pitkään mm. Artekin myymälä. Pohjoismaiden Yhdyspankki muutti nimensä Suomen Yhdyspankiksi vuonna 1975. Vuonna 1990 pankin omistusten hoitaminen annettiin Liikepankki Unitas Oy:lle. Vuoden 1995 pankkifuusion seurauksena kiinteistön omistajaksi tuli Merita Kiinteistöt Oy. Rakennus pysyi pankin omistuksessa aina 2000-luvun vaihteeseen. Kahdeksan kerrosta ja yksi kellarikerros. Rakennus on osa Pohjoisesplanadin kulmassa sijaitsevan, 1830-luvulla rakennetun Fabianinkatu 27:n ja Fabianinkatu 29:n muodostamaa kiinteistökokonaisuutta. Rakennuksen suunnittelun lähtökohtana on ollut pankkirakennuksen uudisosan sopeuttaminen olevaan kaupunkirakenteeseen, mikä näkyy sekä Fabianinkatu 29:n massoittelussa että hillityssä, pronssiprofiilein verhotussa rasterijulkisivussa. Rakennus on porrastettu kahdessa vaiheessa Esplanadin puolella olevan kolmikerroksisen rakennuksen korkuiseksi siten, että se liittyy myös Aleksanterinkadun puolella olevan, kahdeksankerroksisen rakennuksen räystäslinjaan. Julkisivussa on kookkaiden ikkunaruutujen sekä kuparipellillä päällystetyn ruudukon muodostama verkko, jossa kunkin ikkunaruudun sivulla on pystysuuntaiset tuuletusikkunat. Julkisivuratkaisu on hyvin tyypillinen Aallon Helsingin keskustaan suunnittelemille toimisto- ja liikerakennuksille. Ensimmäinen kerros on sisennetty siten, että Fabianinkadun varteen muodostuu arkadikäytävä sitä rajaavine pilareineen. Myös ylin kerros on sisennetty siten, että sitä kiertää Fabianinkadun ja Esplanadin suuntainen, L-muotoinen kattoterassi. Ylimmän kerroksen sisennystä korostaa voimakkaasti ulostyöntyvä räystäs. Esplanadille näkyvä päätyosa on verhottu punaisin graniittilaatoin, jotka on kiinnitetty alustaansa ruostumattomin teräskiinnikkein. Alkuperäisessä tilaohjelmassa rakennuksen ensimmäisessä kerroksessa oli pankkisali, kaksi myymälähuoneistoa ja kahvila. Myymälätilaan, kahvilaan ja pankkisalia kiertäviin toimistohuoneisiin saatiin valoa pyöreiden kattolyhtyjen kautta. Kuusi ylempää kerrosta oli varattu pankin toimistotiloiksi. Ylimmässä kerroksessa oli mm. kaksi auditoriota. Alkuperäiset toimistohuoneiden väliset väliseinät oli tehty lastulevystä. Toimistokäytävien seinien alaosat oli tehty ? kiven tiilestä ja yläosat lasista. Toimistokerroksissa sisätiloja muutettiin vuosikymmenten aikana moneen otteeseen. Nykyään niiden ulkoasu on 2000-luvulla tehdyn saneerauksen jäljiltä siten, että ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa on jäljellä alkuperäisiä tai alkuperäisenkaltaiseen asuunsa palautettuja sisätiloja. Jäljellä on mm. alkuperäisiä lattia- ja seinämateriaaleja sekä alakattoratkaisuja. Myös entisen pankkisalin kattoikkunat, valaisimet, liukuportaat sekä seinäreliefi ovat yhä paikallaan. Ylemmät kerrokset on uudistettu alkuperäisenkaltaisia tila-, materiaali- ja valaistusratkaisuja hyödyntäen.

Tallennettuna:
AineistotyyppiRakennus
OrganisaatioHelsingin kaupunginmuseo
Suunnittelu:
ajoittamaton Alvar Aalto, Pääsuunnittelija
Valmistus:
ajoittamaton Kantavana rakenteena on teräsbetonista paikalla valettu pilarirakenne.
Helsinki, Fabianinkatu 27?29
Pohjoismaiden Yhdyspankki, Rakennuttajat
Käyttö:
1964
Käyttöönottovuosi
KuvaustiedotJaana Maijala 2014