Sökning

Naftaa nostetaan Eteläsatamassa Vasikkasaaren räjähdyksen jälkeen.Vasikkasaaren ammusvaraston 8.2.1919 räjähdys rikkoi kaupungissa ikkunoita ja mereen pääsi suuria määriä naftaa eli dieselöljyä, joka keväämmällä kulkeutui kaupungin rannoille

Naftaa nostetaan Eteläsatamassa Vasikkasaaren räjähdyksen jälkeen.Vasikkasaaren ammusvaraston 8.2.1919 räjähdys rikkoi kaupungissa ikkunoita ja mereen pääsi suuria määriä naftaa eli dieselöljyä, joka keväämmällä kulkeutui kaupungin rannoille. Uudessa Suomessa uutisoitiin 3.5.1919, kuinka yksityishenkilöt keräsivät polttoainetta käyttöönsä ämpärein Kauppatorilla. Tämän estämiseksi ?rannalle asetettiin vahtisotilaat valvomaan valtion meressä kelluvan omaisuuden säilymistä?. Kaupunkilaiset ehtivät kuitenkin kerätä runsaasti naftaa, sillä vapun vuoksi vahtitehtäviin ei heti saatu työmiehiä. Kuva on julkaistu Veckans Krönikassa 31.5.1919. -- negatiivi, nitraatti, mv

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Timiriasew Ivan / Helsingin kaupunginmuseo
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Naftaa nostetaan Eteläsatamassa Vasikkasaaren räjähdyksen jälkeen.Vasikkasaaren ammusvaraston 8.2.1919 räjähdys rikkoi kaupungissa ikkunoita ja mereen pääsi suuria määriä naftaa eli dieselöljyä, joka keväämmällä kulkeutui kaupungin rannoille

Sparad:
Materialtyp Fotografi
Plats för ämne
Helsinki, Eteläsatama Kolera-allas
Datum för ämne
05.1919
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Inventarienummer
N1920
Mått
10,5x8
Bildinformation
05.1919
Helsinki, Eteläsatama Kolera-allas
Timiriasew Ivan, Valokuvaaja
Ämnen
Klassifikation