Sökning

Vasemmiston yhteinen vappukulkue Kaarlenkadulla.

negatiivi, nitraatti, mv

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Kannisto Väinö / Helsingin kaupunginmuseo
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Vasemmiston yhteinen vappukulkue Kaarlenkadulla.

Sparad:
Materialtyp Fotografi
Plats för ämne
Helsinki, Kaarlenkatu 10, 12.
Datum för ämne
01.05.1946
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Inventarienummer
N154081
Mått
kino
Bildinformation
01.05.1946
Helsinki, Kaarlenkatu 10, 12.
Kannisto Väinö, Valokuvaaja
Ämnen
Klassifikation