Kirkkokatu 14; Helsinki

Rakennus valmistui 1905 asuinrakennukseksi "Fastighetsaktiebolaget Nikolaigatan 7". Suomen pankki osti tontin 1937 Kulutusosuuskuntien keskusliitolta, joka kuitenkin vuoteen 1942 asti toimi talossa vuokralaisena. Rakennuksen käytön muuttuminen on aiheuttanut mm. uusien sisäisten yhteyksien avaamista. Perustusvahvistus suoritettiin vuonna 1972, peruskorjaus vuosien 1984 - 1985 aikana. Peruskorjauksen suunnitteli arkkitehtitoimisto Lindqvist & Uosukainen. Jugend-vaikutteista julkisivua rajoittavat kulmaerkkerit, jotka päättyvät luonteenomaisiin kupolirakennelmiin. Sisäasua leimaa vuosisadan alun niukka koristelu. Rakennus on nelikerroksinen. Pohjakerroksen keskellä on porttikäytävä pihalle.

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Resurstyp Valokuva
Fotodatum Vuonna 1991.
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Kirkkokatu 14; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
1905; 1905
Gustaf Estlander, Pääsuunnittelija
Tillverkning
1905; 1905

Helsinki, Kirkkokatu 14
Bruk
1905
Käyttöönottovuosi
Ämnen
Klassifikation