Laurellska skolan; Ritarikatu 5 & Kirkkokatu 10; Helsinki

Laurelska skolan aloitti toimintansa tontilla 1900 -luvun alussa. Perustajia olivat Mia Sahlberg ja Victoria Laurell. Koulun muutettua Kirkkonummelle 1960 -luvun lopulla rakennus siirtyi Helsingin yliopiston käyttöön. Ruokasalin muutos ja koulukeittiö toteutettiin vuosina 1957 - 1958 arkkitehtina Marius af Schultén. Kolmikerroksisen talon julkisivut ovat slammattua tiiltä. Ritarikadun pääpiirteissään symmetrisessä julkisivussa on kaksi sivurisaliittia poikkipäätyineen, josista toisessa näkyy selvästi voimistelusalin ikkunat. Koulutalo edustaa 1920- luvun tanskalaisvaikutteista koulutaloarkkitehtuuria.

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Resurstyp Valokuva
Fotodatum Vuonna 1991.
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Laurellska skolan; Ritarikatu 5 & Kirkkokatu 10; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
1927
Karl Hård af Segerstad, Pääsuunnittelija
Tillverkning
1927

Helsinki, Ritarikatu 5 & Kirkkokatu 10
Bruk
1927
Käyttöönottovuosi
Ämnen
Klassifikation