Mariankatu 8 b & Ritarikatu 3 b; Helsinki

Rakennus on yksi harvoista pääasiassa Pietarissa työskennelleen arkkitehti Albert Mellinin Suomessa säilyneistä rakennuksista, ja edustaa ajalleen tyypillistä uusrenessanssirakentamista. Korttelin keskelle jäävään rakennukseen on sisäänkäynnit sekä Mariankatu 8 b:n että Ritarikatu 3 b:n kautta. Keskuslämmitys tuli taloon vuonna 1954 Olavi Koskisen suunnittelemana. Rakennus on nykyisin suureksi osaksi toimistotalo. Rakennus liittyy Viron uuden itsenäistymisen historiaan. Mariankadun puolella oli Tuglas-seuran tilat, joihin tuleva presidentti Lennart Meri pakeni Virosta Neuvostoliiton miehityksen uhatessa elokuussa 1991. Hän toimi tuolloin Viron ulkoministerinä ja järjesteli Suomesta käsin Viron itsenäisyydelle kansainvälistä hyväksyntää. Muistolaatta on Mariankadun sisäänkäynnin yhteydessä. Nelikerroksisen rakennuksen Mariankadun ja Ritarikadun julkisivut sivurisaliitteineen ovat lähes identtiset. Ulkoasua leimaa uusrenessanssikoristelu. Pihanpuoleiset parvekkeet on lisätty rakennukseen vuonna 1954 P.G. Gyldénin suunnitelmien pohjalta. Huoneistoissa on tehty useita muutoksia. Hissit on rakennettu taloon vuonna 1933 ja -38. Ensimmäisen hissityön suunnittelijana toimi arkkitehtitoimisto Jung & Jung, ja vuoden 1938 työn Sigurd Johansson. Porrashuoneet restauroitu vuonna 1990. Ritarikadun ja Mariankadun puoleisissa pääportaikoissa on entisoidyt koristemaalaukset, Ritarikadun puolella myos alkuperäispinnan esiinottoja. Porrashuoneiden päällemaalattujen pintojen restaurointityö tehtiin Museoviraston ohjeiden mukaan. Hissin koneisto on uusittu 1990-luvulla porrashuoneiden restaurointitöiden yhteydessä. Osa Mariankadun puoleisesta ullakosta on aikanaan sisustettu arkistotiloiksi T. Auvosen suunnitelmien mukaan.

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Resurstyp Valokuva
Fotodatum Vuonna 1991
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Mariankatu 8 b & Ritarikatu 3 b; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
1884
Albert Mellin, Pääsuunnittelija
Tillverkning

Helsinki, Mariankatu 8 b & Ritarikatu 3 b
muurarimestari Axel Ärt, Rakennuttajat
Bruk
1886
Käyttöönottovuosi
Klassifikation