Goviniuksen talo

Aineiston käyttöoikeudet
CC BY 4.0
QR-koodi

Tämän aineiston tarjoaa

Goviniuksen talo. Hotell Kleineh.; Pohjoisesplanadi 9 & Katariinankatu 1; Helsinki -- Talon rakennutti kauppaneuvos H.J. Govinius arkkitehti Pehr Granstedtin suunnitelman mukaan vuosina 1815 - 1819. Vuonna 1850 tontti siirtyi ravintoloitsija L.H. Kleinehin omistukseeen. Kleinehin aloittama hotellitoiminta jatkui rakennuksessa aina 1930 -luvulle saakka. 1800 -luvun keskivaiheilla rakennuksessa tehtiin lukuisia muutoksia, mm. parveke kauppatorille päin vuonna 1850. Parvekkeen suunnittelija on tuntematon. Pihasiiven lisärakennus, Katariinankadun siiven korotus kerroksella ja julkisivumuutos toteutettiin vuonna 1863 arkkitehtina C.J. von Heideken. Vuonna 1925 rakennuksessa suoriettiin korjauksia, hotelli uudistettiin ja sille rakennettiin lisärakennus Hugo Strangin suunnitelmien mukaan. Tontti tuli kaupungin omistukseen vuonna 1935 ja samana vuonna rakennus muutettiin virastokäyttöön. Käytön muutoksen yhteydessa tapahtuvat muutokset suunnitteli arkkitehti Gunnar Taucher Helsingin kaupungin rakennusvirastosta. Arkkitehti Aarno Ruusuvuori vastasi puolestaan rakennuksen korjaussuunnittelusta vuosina 1959 - 1965 sekä kulun kaupungintaloon mahdollistavan maanalaisen tunnelin suunnittelusta vuonna 1966. Rakennuksen julkisivumateriaalina on rappaus. Rakennus on kolmikerroksinen vinkkelitalo, jonka pääsiipi on Kauppatorin puolella. Pääsiiven pihasivulla on yksikerroksinen laajennusosa. Katariinankadun puoleisen siiven keskellä on porttikäytävä. Pääsiiven julkisivu on klassistinen. Keskirisaliitissa on frontoni sekä leveä parveke keskikerroksessa. Katariinankadun puoleinen julkisivu pyörökaariaiheineen edustaa uusrenessanssia. Pihajulkisivut ovat yksinkertaisesti käsitellyt. Nykyiset, täysin modernit sisätilat ovat peräisin 1960 -luvun alkuvuosilta, jolloin rakennus kunnostettiin virastotaloksi. Alkuperäiset sisärakenteet ovat säilyneet vain paikoitellen. Kellarit ovat osaksi 1800 -luvun asussaan.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Rakennus
OrganisaatioHelsingin kaupunginmuseo
Suunnittelu:
1815
Pehr Granstedt, Pääsuunnittelija Gunnar Taucher 1935. Aarno Ruusuvuori 1959 - 1965., Muu suunnittelija
Valmistus:
1815; 1819

Helsinki, Pohjoisesplanadi 9 & Katariinankatu 1
Kauppaneuvos H. J. Govinius, Rakennuttajat
Käyttö:
1819
Käyttöönottovuosi
Aiheet