Päävartio

Aineiston käyttöoikeudet
CC BY 4.0
QR-koodi

Tämän aineiston tarjoaa

Päävartio. Keisarillisen palatsin talousrakennus. Presidentin linnan talousrakennus.; Mariankatu 1 & Aleksanterinkatu 2 & Meritullintori 2; Helsinki -- Päävartio ja siihen liittyvä entisen keisarillisen palatsin talousrakennus rakennettiin vuosien 1840 - 1843 aikana. Päävahtia laajennettiin länteen 1840 -luvun jälkipuoliskolla, arkkitehteina ensin E.B. Lohrmann ja J. Wik vuonna 1846. Vankilasiipi on peräisin 1870-luvulta ja sen on suunnitellut arkkitehti Theodor Decker vuonna 1874. Seuraavat huomattavat muutos- ja korjaustyöt ajoittuvat 1900 -luvun alkuvuosille, jolloin suoritettiin muutoksia niin sisä- kuin ulkoasussakin, arkkitehtina vuoden 1907 muutoksissa Hjalmar Åberg. Myös päävahdin pihasivun edessä oleva muuri on tältä ajalta. Rakennusryhmä vaurioitui v. 1918. Tehtyjä muutoksia: Päävartion peruskorjaus v. 1984, arkkitehtitoimisto H. ja T. Seppälä. Talousrakennuksen peruskorjaus vv. 1969 - 1970, Rakennushallitus / Sirkka Tarumaa. Rakennuksen julkisivumateriaalina on sileä rappaus. Matalat, tasakorkeat rakennusmassat kiertävät kaakkoiskulmastaan viistettyä korttelia muurin tavoin. Päävartio länsipuolisine jatkeineen muodostaa rakennusryhmän pääjulkisivun. Keskellä sisäänkäynnin edessä on neljä toskanalaista pylvästä, jotka kantavat palkistoa sekä porrastettua attikaa. Seinäpintaa jäsentävät kaariaiheet sekä leveät pilasterit. Tämä jäsentely toistuu vankilasiivessä, jota leimaavat pienet selli-ikkunat, sekä talousrakennuksen ulkoasussa, jota lisäksi elävöittävät puolipyöreät ikkuna-aukot ja leveät, vaakauurretut pilasterit. Samalla korkeudella kulkevat vaakalistat korostavat osaltaan rakennusryhmän arkkitehtonista yhtenäisyyttä. Talousrakennuksen tallisiipi on Meritullintorin puolella. Sen pihasivulle ovat luonteenomaisia kookkaat sisäänajoaukot pohjakerroksessa ja puolipyöreät ikkuna-aukot näiden yläpuolella. Talousrakennuksen muut siivet jäsentyvät kaksikerroksisiksi. Näiden pääasiassa asuinkäytössä olevien siipien ikkuna-aukot ovat suorakulmaiset ja verrattain kookkaat. Päävahdin pihasivun edessä on muuri. Piha on kokonaisuudessaan säilyttänyt intiimin luonteensa. Sisätiloissa alkuperäisen huonejaon säilyminen on ollut sattumanvaraista. Sisäasun luonne on muuttunut.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Rakennus
OrganisaatioHelsingin kaupunginmuseo
Suunnittelu:
1840
Kolezskij, Pääsuunnittelija Arkkitehdit E.B. Lohrmann ja J. Wik 1846. Arkkitehti Th. Decker 1874. Arkkitehti Hj. Åberg 1907., Muu suunnittelija
Valmistus:
1840; 1843
Alkuperäiset kantavat rakenteet ovat pääasiassa säilyneet.
Helsinki, Mariankatu 1 & Aleksanterinkatu 2 & Meritullintori 2
Käyttö:
1843
Käyttöönottovuosi
Aiheet
KuvaustiedotArkkitehtiylioppilas Pia Pärepalo Vuonna 1991