Helsingin kaupungin pysäköinnin valvontatoimisto

Aineiston käyttöoikeudet
CC BY 4.0
QR-koodi

Tämän aineiston tarjoaa

Helsingin kaupungin pysäköinnin valvontatoimisto. Vanha tulli- ja pakkahuone.; Mariankatu 3 & Aleksanterinkatu 1; Helsinki -- Tulli- ja pakkahuoneen piirustukset vahvistettiin vuonna 1757. Rakentaminen alkoi vuosikymmenen lopulla muurarimestari Samuel Bernerin johdolla ja päättyi vuonna 1765. Suunnittelusta vastasivat Berner ja rakennusmestari Johan Chistopher Hillert. Rakennuksesta tehtiin raskasrakenteinen ja sitä tuli voida käyttää myös puolustustarkoituksiin. Jo vuonna 1780 rakennus oli huonossa kunnossa ja sitä jouduttiin jatkuvasti korjailemaan. Alunperin rakennus oli kaksikerroksinen ja varustettu mansardikatolla. Alemmassa kerroksessa sijaitsivat tulli-, pakka- ja vaakahuoneet. Ylempi kerros oli kaupungin raadin käytössä vuosina 1765 - 1804. Rakennus vaurioitui pahoin vuoden 1808 palossa. Korjaustyö aloitettiin vuonna 1811 uudelleenrakennuskomitean toimesta. Tässä vaiheessa rakennus sai nykyisen ulkohahmonsa. Vuodesta 1813 vuosisadan jälkipuoliskolle saakka siinä toimi Helsingin tullikamari. Huutokauppakamarin tilojen vuonna 1884 uusitun sisustuksen suunnitteli arkkitehti Gustaf Nyström. 1900 -luvun alkupuoliskolla rakennukseen sijoitettiin Kruununhaan poliisiasema. Vuonna 1920 rakennus muuttui poliisikamariksi ja muutoksen vaatimat muutokset suunnitteli arkkitehti Runar Eklund Helsingin kaupungin rakennusvirastosta. Tehtyjä muutoksia: Korjaus v. 1936, Helsingin kaupungin rakennusvirasto / arkkitehti Gunnar Taucher. Korjaus v. 1947, Helsingin kaupungin rakennusvirasto / arkkitehti Hilding Ekelund. Korjaus v. 1964, Helsingin kaupungin rakennusvirasto / Seppämäki. Muutos pysäköinnin valvontavirastoksi v. 1974, Helsingin kaupungin rakennusvirasto / Seppämäki. Rakennuksen julkisivumateriaalina on rappaus. Kaupungin entinen tulli-, pakka- ja vaakahuone on kaksikerroksinen. Siinä on korkea ullakko ja aumattu katto. Klassistiselle ulkoasulle ovat luonteenomaisia kerroslistat sekä ikkuna-aukkojen barokkimaiset kehykset. Ulkoarkkitehtuuri on osaksi 1700 -luvulta, osaksi 1810 -luvun korjausvaiheesta. Rakennuksen epäsäännöllinen sijainti johtuu rakennuksen kuulumisesta 1700 -luvun linnoitussuunnitelmaan. Pohjakerros on myöhempien muutosten takia rikkonainen. Tilajako on muuttunut. Pääasiassa vain holvattu, nyt väliseinin jaettu pohjakerros on pirstottu pieniksi poliisiputkiksi. Ylemmän kerroksen tilajako on lähinnä 1930 -luvulta.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Rakennus
OrganisaatioHelsingin kaupunginmuseo
Suunnittelu:
1757
Samuel Berner, Pääsuunnittelija
Valmistus:
1750 -luvun loppu; 1765
Rakennuksen runkona on tiilimuuri.
Helsinki, Mariankatu 3 & Aleksanterinkatu 1
Käyttö:
1765
Käyttöönottovuosi
Aiheet
KuvaustiedotVuonna 1991.