Suuri lähetystö Nikolain kirkon portailla.

vedos, paperi pahvi, mv

Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Suuri lähetystö Nikolain kirkon portailla.

Sparad:
Materialtyp Fotografi
Plats för ämne
Helsinki, Senaatintori
Datum för ämne
1899
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Inventarienummer
N251496
Mått
23x28
Bildinformation
1899
Helsinki, Senaatintori
Ståhlberg K.E., Valokuvaaja
Ämnen
Klassifikation