Sökning

Meritullinkatu 5 & Kirkkokatu 1 b; Helsinki

Rakennuksen julkisivumateriaalina on rappaus. Sileät julkisivut on jäsennelty horisontaalisesti listoituksella mm. kellari- ja pohjakerroksen välillä sekä neljännen ja viidennen kerroksen välillä. Kellari- ja pohjakerros on rustikoitu.

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit / Helsingin kaupunginmuseo
Fotodatum Vuonna 1991.
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Meritullinkatu 5 & Kirkkokatu 1 b; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
1924; 1925
Väinö Leino, Pääsuunnittelija
Tillverkning
1920 -luvun puoliväli

Helsinki, Meritullinkatu 5 & Kirkkokatu 1 b
Bruk
1920 -luvun loppupuoli
Käyttöönottovuosi
Ämnen
Klassifikation