Kirkkokatu 9 & Ritarikatu 7; Helsinki

Rakennus tuli aikoinaan tunnetuksi sortumatalona. Rakennus sai isoja halkeamia melkein heti valmistuttuaan huonon maapohjan takia. Muutoksia halkeamien takia tehtiin ilmeisesti jo rakennuksen valmistumisvuonna 1895, arkkitehti Theodor Höijerin johdolla. Rakennus jouduttiin kuitenkin suurimmaksi osaksi purkaman huonojen perustusten takia ja rakentamaan uudestaan vuonna 1899. Vaikka urakoitsija Carl Hjort af Ornäs todettiin syylliseksi huonolaatuisiin perustuksiin, luopui arkkitehti Höijer talon uudelleenrakentamisesta. Uuden arkkitehdin Hugo Lindbergin laatimissa suunnitelmissa rakennuksen pohjakaavat noudattavat suurelta osin Höijerin alkuperäistä suunnitelmaa, mutta julkisivut tehtiin arkkitehti Hugo Lindbergin omien piirustusten mukaan. Tehtyjä muutoksia: Taiteilija-atelieri ullakolle 1924, H. Wikman. Keskuslämmitys 1935, Huber Oy Perustusten vahvistus 1970, Kreuto Oy. Rakennuksen julkisivumateriaalina on rappaus. Tyylillisesti rakennus edustaa vuosisadan vaihteen historistista arkkitehtuuria. Pohjakerros erottuu viivarustikan takia sokkelimaisena ylemmistä kerroksista, joiden sileäksi rapattu seinäpinta toimii koristeellisten ikkunakehyksien taustana. Julkisivut ovat horisontaalisesti kolmijakoiset. Pohjakerros muodostaa alimman vyöhykkeen, toinen ja kolmas kerros, eli pääkerros, muodostaa keskivyöhykkeen ja neljäs kerros ylimmän vyöhykkeen.

QR Code

Material provided by

The terms and conditions of Helsinki City Museum images published in Finna are given separately for each image. Images marked with CC BY 4.0 can be freely downloaded and used as long as the names of the photographer/artist (if known) and Helsinki City Museum are mentioned. The user is responsible for respecting copyright and privacy. Using portraits, for example, in marketing and/or advertising is forbidden without permission from the person pictured. More detailed licensing terms can be found on the Creative Commons licensing website.

Images marked with © Kuvasto are copyrighted. You can browse them freely, but any further use of the images is forbidden without express permission. The images have been published online in compliance with the Art Collections Online contract between Kuvasto and the Finnish Museums Association. You can request more information on the terms governing further use directly from Museoliitto (the Finnish Museums Association).

Kirkkokatu 9 & Ritarikatu 7; Helsinki

Saved in:
Content Type Building
Organisation Helsinki City Museum
Design
1891; 1895
Theodor Höijer, Pääsuunnittelija Arkkitehti Hugo Lindberg 1899, Muu suunnittelija
Created
1895

Helsinki, Kirkkokatu 9 & Ritarikatu 7
Kauppias O. Kjällmansson, Rakennuttajat
Used
1895
Käyttöönottovuosi
Subjects
Photo Info Vuonna 1991.