Kirkkokatu 9 & Ritarikatu 7; Helsinki

Rakennus tuli aikoinaan tunnetuksi sortumatalona. Rakennus sai isoja halkeamia melkein heti valmistuttuaan huonon maapohjan takia. Muutoksia halkeamien takia tehtiin ilmeisesti jo rakennuksen valmistumisvuonna 1895, arkkitehti Theodor Höijerin johdolla. Rakennus jouduttiin kuitenkin suurimmaksi osaksi purkaman huonojen perustusten takia ja rakentamaan uudestaan vuonna 1899. Vaikka urakoitsija Carl Hjort af Ornäs todettiin syylliseksi huonolaatuisiin perustuksiin, luopui arkkitehti Höijer talon uudelleenrakentamisesta. Uuden arkkitehdin Hugo Lindbergin laatimissa suunnitelmissa rakennuksen pohjakaavat noudattavat suurelta osin Höijerin alkuperäistä suunnitelmaa, mutta julkisivut tehtiin arkkitehti Hugo Lindbergin omien piirustusten mukaan. Tehtyjä muutoksia: Taiteilija-atelieri ullakolle 1924, H. Wikman. Keskuslämmitys 1935, Huber Oy Perustusten vahvistus 1970, Kreuto Oy. Rakennuksen julkisivumateriaalina on rappaus. Tyylillisesti rakennus edustaa vuosisadan vaihteen historistista arkkitehtuuria. Pohjakerros erottuu viivarustikan takia sokkelimaisena ylemmistä kerroksista, joiden sileäksi rapattu seinäpinta toimii koristeellisten ikkunakehyksien taustana. Julkisivut ovat horisontaalisesti kolmijakoiset. Pohjakerros muodostaa alimman vyöhykkeen, toinen ja kolmas kerros, eli pääkerros, muodostaa keskivyöhykkeen ja neljäs kerros ylimmän vyöhykkeen.

Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Kirkkokatu 9 & Ritarikatu 7; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
1891; 1895
Theodor Höijer, Pääsuunnittelija Arkkitehti Hugo Lindberg 1899, Muu suunnittelija
Tillverkning
1895

Helsinki, Kirkkokatu 9 & Ritarikatu 7
Kauppias O. Kjällmansson, Rakennuttajat
Bruk
1895
Käyttöönottovuosi
Ämnen
Bildinformation Vuonna 1991.