Information om byggnader saknas tillfälligt i Helsingfors stadsmuseums Finna-tjänst på grund av systemändring. Vi beklagar besväret.

Sökning

Hänvisningar gällande denna post

APA-referens

Heikkinen, U. Kumpula Litt.

Chicago-stil citat

Heikkinen, Uno. Kumpula Litt.

MLA-referens

Heikkinen, Uno. Kumpula Litt.

Harvard-stil citat

Heikkinen, U. Kumpula Litt.

Kom ihåg att kontrollera att källhänvisningarna är korrekta innan du använder dem i din text.