Sökning

Meritullinkatu 14; Helsinki

Rakennuksen suunnittelijaa ei tunneta. Pohjakerroksessa oli alunperin kaakelipaja. Nykyisin rakennus on Helsingin yliopiston laitosten käytössä ja vierashuoneina. Tehtyjä muutoksia: Korotus kerroksella 1852, tuntematon suunnittelija. Korotus kolmella kerroksella ja korjaus 1884, arkkitehtitoimisto Kiseleff & Heikel. Pihasiipi 1887, arkkitehtitoimisto Kiseleff & Heikel. Keskuslämmitys 1963. Peruskorjaus vuosina 1982 - 1984, arkkitehtitoimisto Jussi & Kaisa Vepsäläinen. Rakennuksen ensimmäinen ja toinen kerros ovat matalia ja edustavat 1850 -luvun vaihetta. Ylemmille kerroksille on ominaista julkisivussa suurempi huonekorkeus ja 5. kerroksen segmenttikaaret. Keskiakselin kohdalla julkisivussa on neljä parveketta. Julkisivu on horisontaalisesti jäsennelty listoituksilla ja päättyy frontoniin.

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit / Helsingin kaupunginmuseo
Fotodatum Vuonna 1991.
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Meritullinkatu 14; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
1850
Arkkitehtitoimisto Kiseleff & Heikel 1884, Muu suunnittelija
Tillverkning

Helsinki, Meritullinkatu 14
Bruk
1850 -luku
Käyttöönottovuosi
Klassifikation