Sökning

Snellmaninkatu 23; Helsinki

Piharakennus näkyi ennen puutalojen purkamista kadulle matalien rakennusten yli. Tätä varten piharakennus varustettiin poikkeuksellisesti koristellulla uusrenessanssityylisellä julkisivulla. Alkuperäinen tarkoitus oli rakentaa 5-kerroksinen asuintalo kadun varteen, mutta suurin osa suunnitelmasta jäi toteutumatta. Rakennus on esimerkki piha-alueiden uudelleen käytöstä 1800 -luvun loppupuolella. Tehtyjä muutoksia: Osittainen purku ja peruskorjaus vuosina 1962 - 1965, arkkitehti Harry W. Schreck. Lisärakennus ja korjaus 1986, arkkitehti Heikki Elomaa. Uusrenessanssityylisen rakennuksen julkisivumateriaalina on rappaus.

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit / Helsingin kaupunginmuseo
Fotodatum Vuonna 1991.
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Snellmaninkatu 23; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
1888; 1890
Arkkitehtitoimisto Kiseleff & Heikel, Pääsuunnittelija ; Heikki Elomaa 1986., Muu suunnittelija
Tillverkning
1890 -luku

Helsinki, Snellmaninkatu 23
Bruk
1890 -luku
Käyttöönottovuosi
Ämnen
Klassifikation