Sökning

Maurinkatu 4; Helsinki

Tehtyjä muutoksia: Keskiosan korotus 1926, Vihtori Lonka. Keskuslämmitys 1931, F. Aug. Virta. Hissit 1936, Helge Lindström. Liikehuoneistot kellarissa 1968, Jukka Laurila. Rakennuksen julkisivumateriaalina on rappaus. Myöhäisjugendtyylisen kerrostalon julkisivua hallitsevat vertikaaliset aiheet kuten kapeat ikkuna-akselit. Rakennuksen keskiosassa on sisäänvedetty piha.

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit / Helsingin kaupunginmuseo
Fotodatum Vuonna 1991.
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Maurinkatu 4; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
1910
Heikki Kaartinen, Pääsuunnittelija
Tillverkning
1911

Helsinki, Maurinkatu 4
Bruk
1911
Käyttöönottovuosi
Ämnen
Klassifikation