Sökning

Oikokatu 11 & Kristianinkatu 16; Helsinki

Alkuperäinen vuonna 1863 piirretty rakennus oli pieni kaksikerroksinen kivitalo Oikokadun varrella. Rakennus lukeutui empiren ja ns. kertaustyylien murrosvaiheeseen. Rakennusta laajennettiin Kulmakadulle vuosina 1891 - 1892 rakennusmestari A.A. Sirénin suunnitelmien mukaan. Seuraavassa vaiheessa vuonna 1905 tehtiin lisärakennus ja korotus, rakennusmestari Carl Ärt. Sirénin ja Ärtin lisäykset on sopeutettu rakennuksen ensimmäisen vaiheen tyylisuuntaan. Tehtyjä muutoksia: Hissi ja keskuslämmitys 1955, J. Haapala. Sauna kellarissa 1982, Jorma Kosonen. Rakennuksen julkisivumateriaalina on rappaus. Osittain neli- osittain viisikerroksisen uusrenessanssityylisen asuinkerrostalon katujulkisivun kellarikerros ja ensimmäinen kerros on rustikoitu ja ylemmissä kerroksissa, varsinkin kolmannessa ja neljännessä kerroksessa on rikkaasti koristeltuja ikkunakehystyksiä.

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit / Helsingin kaupunginmuseo
Fotodatum Vuonna 1991.
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Oikokatu 11 & Kristianinkatu 16; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
1863
Rakennusmestari A.A. Sirén 1891 - 1892, Muu suunnittelija
Tillverkning
1860 -luku

Helsinki, Oikokatu 11 & Kristianinkatu 16
Bruk
1860 -luku
Käyttöönottovuosi
Ämnen
Klassifikation