Sökning

Kulmakatu 6; Helsinki

Sauna kellarissa 1978. Pohjakerros muutettiin 1983 myynti- ja näyttelytiloiksi. Porrashuoneen korjaus 1986, Jaana Aumala. Rakennuksen julkisivumateriaalina on rappaus. Funktionalistisen asuinkerrostalon julkisivussa on jäänteitä klassismista. 4 kerrosta.

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit arkkitehtiylioppilas Pia Pärepalo / Helsingin kaupunginmuseo
Fotodatum 1991
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Kulmakatu 6; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
1937
Eino Forsman, Pääsuunnittelija
Tillverkning

Helsinki, Kulmakatu 6
Bruk
1938
Käyttöönottovuosi
Klassifikation