Sökning

Oulunkylä, Veräjämäki

Oulunkylä, Veräjämäki. Herttoniemen öljysataman rautatie. Näköala Jokiniementien rataylikäytävältä Viikiin. Talo oikealla Otto Brandtin tien itäpuolella. taustalla Vantaanjoki. -- negatiivi ja vedos, filmi paperi, mv

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Grünberg Constantin / Helsingin kaupunginmuseo
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Oulunkylä, Veräjämäki

Sparad:
Materialtyp Fotografi
Plats för ämne
Helsinki, Otto Brandtin tie
Datum för ämne
11.05.1959
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Inventarienummer
N21030
Mått
6x9 17x24
Bildinformation
11.05.1959
Helsinki, Otto Brandtin tie
Grünberg Constantin, Valokuvaaja
Ämnen
Klassifikation