Sökning

Helsingin Rudof Steiner -koulu; Lehtikuusentie 6; Helsinki

Suomen vanhin Steiner-koulu, Helsingin Rudolf Steiner -koulu perustettiin vuonna 1955. Aluksi se toimi vuokratiloissa, kunnes sen oma koulurakennus valmistui Helsingin kaupungin lahjoittamalle tontille Lehtikuusentie 6:een vuonna 1958. Koulun olivat suunnitelleet arkkitehdit Kaisa Harjanne ja Maija Suurla ja se rakennettiin kolmessa kuukaudessa. Myöhempiä muutoksia: Lisärakennus vanhan osan itäpuolelle, arkkitehdit Esko Hyvärinen ja Reino Harlo / Arkkitehtitoimisto Hyvärinen & Harlo vuonna 1966. Vuonna 1967 valmistuneen lisärakennuksen pohjoispäätyyn laajennus, vanhimmassa osassa väliseinämuutoksia ja uusi tuuletusparveke idän puoleisen julkisivun eteläpäähän, arkkitehti Esko Hyvärinen / Arkkitehtitoimisto Esko Hyvärinen vuonna 1975. Pieniä tilamuutoksia kaikissa kerroksissa, ilmastointikonehuone katolle, uusi ovi pohjoisjulkisivun länsipäähän, arkkitehti Esko Hyvärinen / Arkkitehtitoimisto Esko Hyvärinen vuonna 1981.

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Maria Ylikoski / Helsingin kaupunginmuseo
Fotodatum 2000
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Helsingin Rudof Steiner -koulu; Lehtikuusentie 6; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
1958
Arkkitehdit Kaisa Harjanne ja Maija Suurla, Pääsuunnittelija ; Arkkitehdit Esko Hyvärinen ja Reino Harlo / Arkkitehtitoimisto Hyvärinen & Harlo vuonna 1966., Muu suunnittelija
Tillverkning
1958

Helsinki, Lehtikuusentie 6
Bruk
1958
Käyttöönottovuosi
Ämnen
Klassifikation