Sökning

Kottby lågstadieskola

Kottby lågstadieskola. Entinen Kottby folkskola eli Käpylän ruotsinkielinen kansakoulu.; Pohjolankatu 45; Helsinki -- Arkkitehti Lasse Björk / Helsingin kaupungin rakennusviraston talorakennusosasto (HKR) suunnitteli vuonna 1956 Käpylän ruotsinkielisille oppilaille oman kansakoulurakennuksen ja se valmistui vielä samana vuonna. Myöhempiä muutoksia: Muutoksia ensimmäisen ja toisen kerroksen tiloissa sekä pihasuunnitelma, Arkkitehtitoimisto Railo & Yli-Lonttinen vuonna 1987.

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit / Helsingin kaupunginmuseo
Fotodatum Vuonna 1957.
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Kottby lågstadieskola

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
1956
Arkkitehti Lasse Björk / Helsingin kaupungin rakennusvirasto (HKR), Pääsuunnittelija
Tillverkning
1956

Helsinki, Pohjolankatu 45
Helsingin kaupunki, Rakennuttajat
Bruk
1956
Käyttöönottovuosi
Ämnen
Klassifikation