Sökning

Koskelan ala-asteen koulu

Koskelan ala-asteen koulu. Entinen Käpylän ala-asteen koulu.; Juhana Herttuan tie 13; Helsinki -- Samalle tontille rakennettiin vuonna 1975 korttelikoulu ja lasten päiväkoti, jotka suunnitteli Arkkitehtitoimisto Erkki Karvinen. Myöhempiä muutoksia: Ikkunamuutos, Fenestra vuonna 1997. Rakennuksen julkisivumateriaalina on pohjakerroksessa puhtaaksivalettu betoni, toisessa kerroksessa puhtaaksimuurattu punainen tiili ja räystälistassa vaakasuuntainen paneli. Rakennuksessa on tasakatto. Opetustilat on ryhmitelty rakennuksen kummassakin päässä olevien ryhmätyöskentelyaulojen ympärille.

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Maria Ylikoski / Helsingin kaupunginmuseo
Fotodatum 2000
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Koskelan ala-asteen koulu

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
1974
Arkkitehtitoimisto Erkki Karvinen, Pääsuunnittelija
Tillverkning
1975
Rakennuksen perustukset ovat betonia. Rakennuksen runkomateriaalina on betoni.
Helsinki, Juhana Herttuan tie 13
Bruk
1975
Käyttöönottovuosi
Ämnen
Klassifikation