Sökning

Sörnäisten Uusi Apteekki

Sörnäisten Uusi Apteekki. Itäinen Viertotie 32 (nyk. Hämeentie 33. -- vedos, paperi pahvi, mv

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Tuntematon / Helsingin kaupunginmuseo
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Sörnäisten Uusi Apteekki

Sparad:
Materialtyp Fotografi
Plats för ämne
Helsinki, Hämeentie 33
Datum för ämne
1910 -luku n.
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Mått
9x12
Bildinformation
1910 -luku n.
Helsinki, Hämeentie 33
Tuntematon, Valokuvaaja
Ämnen
Klassifikation