Sökning

Cavoniuksen talo; Pohjoisesplanadi 21; Helsinki

Katurakennus valmistui v. 1820. Rakennus oli pääasiassa asuinkäytössä, pohjakerroksessa oli puoteja. Läntinen ja itäinen pihasiipi rakennettin v. 1843 (tuntematon suunn.). Itäsiiven lisärakennus v. 1849 (tuntematon suunn.). Pohjoinen pihasiipi v. 1882 (arkk.toim. Kiseleff & Heikel). Sen tieltä purettiin 1840-luvun siipien pohjoisosat. Pihasiiven lisärakennus v. 1883 (arkk. Sebastian Gripen-berg). Julkisivukorjaus v. 1890 (arkk. Gustaf Nyström). Näyteikkunat julkisivun länsiosassa vv. 1908-09 (arkk.toim. Valter Jung & Emil Fabritius). Pihasiipien korjaus ja lisärakennus sekä elokuvateatterin sisustaminen vv. 1908-09 (arkk.toim. Valter Jung & Emil Fabritius). Hissi ja pääportaan muutos sekä julkisivun itäiset näyteikkunat v. 1933-34 (arkk. Emil Fabritius). Ikkunajaon muutos v. 1935 (arkk. Emil Fabritius). Elokuvateatterin baldakiini v. 1935 (arkk. Helge Lundström). Ullakon sisutaminen atelieritiloiksi (H. Skogberg). Pihasiiven ullakon sisustaminen v. 1953 (H. Skogberg). Perustusten vahvistus v. 1962. Elokuvateatterin korjaus v. 1981 (arkk.toim Heliövaara & Uksila). Peruskorjaus v. 1988 (arkk. Jan Söderlund, ei tot.)

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit / Helsingin kaupunginmuseo
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Cavoniuksen talo; Pohjoisesplanadi 21; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
1819
C. L. Engel, Pääsuunnittelija
Tillverkning
1819; 1820

Helsinki, Pohjoisesplanadi 21
Bruk
17.9.2021
Käyttöönottovuosi
Ämnen
Klassifikation