Katuristeyksen kulmatalo Castréninkatu 13. Vasemmalta Castréninkatuun yhtyy Läntinen Papinkatu.

negatiivi ja vedos, filmi paperi, mv

Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Katuristeyksen kulmatalo Castréninkatu 13. Vasemmalta Castréninkatuun yhtyy Läntinen Papinkatu.

Sparad:
Materialtyp Fotografi
Plats för ämne
Helsinki, Castréninkatu 13
Datum för ämne
1979
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Inventarienummer
N115150b
Mått
6x9 18x24
Bildinformation
1979
Helsinki, Castréninkatu 13
Korkman Johnny, Valokuvaaja
Ämnen