Sökning

Hanasaaren B-voimala, Parrukatu 1 - 3, Sörnäinen, kuvattu vanhan A-voimalaitoksen katolta koilliseen

Hanasaaren B-voimala, Parrukatu 1 - 3, Sörnäinen, kuvattu vanhan A-voimalaitoksen katolta koilliseen. Vuonna 1960 aloittanut A-voimalaitos purettiin vuonna 2008, ja vuodesta 1974 toiminut, sähköä ja kaukolämpöä kivihiilellä tuottava B-voimala aiotaan sulkea vuoden 2024 loppuun mennessä. -- negatiivi, filmi, mv

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Salmela Erkki HKM / Helsingin kaupunginmuseo
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Hanasaaren B-voimala, Parrukatu 1 - 3, Sörnäinen, kuvattu vanhan A-voimalaitoksen katolta koilliseen

Sparad:
Materialtyp Fotografi
Plats för ämne
Helsinki, Parrukatu 1 - 3
Datum för ämne
1977
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Inventarienummer
N194022
Mått
4_5x6
Bildinformation
1977
Helsinki, Parrukatu 1 - 3
Salmela Erkki HKM, Valokuvaaja
Ämnen
Klassifikation