Sökning

Kalasatama dokumentointi

Kalasatama dokumentointi. Kulosaaren sillalle menevä ajoramppi. Näkymä tulevan Kalasatamanpuiston suuntaan. Vasemmalla rakenteilla oleva kerrostalo, Arielinkatu 10. Oikealla Hanasaaren voimalaitos. -- digitaalinen kuva, dng ja tiff, väri

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Kiuru Sakari HKM / Helsingin kaupunginmuseo
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Kalasatama dokumentointi

Sparad:
Materialtyp Fotografi
Plats för ämne
Helsinki, Kalasatamanpuisto. Arielinkatu 10. Parrukatu 1-3
Datum för ämne
04.10.2012
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Inventarienummer
G35388
Bildinformation
04.10.2012
Helsinki, Kalasatamanpuisto. Arielinkatu 10. Parrukatu 1-3
Kiuru Sakari HKM, Valokuvaaja
Ämnen
Klassifikation