Sökning

Asunto Oy Petäjä; Toinen linja 13; Helsinki

Korotussuunnitelma (Markku Lahti, Mikko Markkula 1984). Hyvin pelkistetty, klassistinen 5-kerroksinen asuinrakennus, jonka katukerrosta erottaa reunalista sekä vaalean harmaa rappaus. Ylemmissä kerroksissa punertava vaalea rappaus. Kaksi kolmikerroksista erkkeriä päätyaiheineen.

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Mia Teppo HKM / Helsingin kaupunginmuseo
Fotodatum 02.06.2015
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Asunto Oy Petäjä; Toinen linja 13; Helsinki

Sparad:
Materialtyp Byggnad
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Design
1908
? R. G. Järvinen, Pääsuunnittelija
Tillverkning

Helsinki, Toinen linja 13
Bruk
1910
Käyttöönottovuosi
Klassifikation