Sökning

Meritullinkatu 26. Ihmisiä kääntymässä Meritullinkadulta Liisankadulle Salosen ruokakaupan nurkalla

Meritullinkatu 26. Ihmisiä kääntymässä Meritullinkadulta Liisankadulle Salosen ruokakaupan nurkalla. Kyseessä lienee Kulmakoulun kevätjuhlista tulevia oppilaita sukulaisineen. Kadulle pysäköity auto Citroën (malli joko ID19 tai DS19). Kuvattu Liisankatu 7:n neljännen kerroksen ikkunasta länteen. -- negatiivi, filmi, mv

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Rista Simo SER / Helsingin kaupunginmuseo
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Meritullinkatu 26. Ihmisiä kääntymässä Meritullinkadulta Liisankadulle Salosen ruokakaupan nurkalla

Sparad:
Materialtyp Fotografi
Plats för ämne
Helsinki, Meritullinkatu 26
Datum för ämne
31.05.1973
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Inventarienummer
ser235009
Mått
kino
Bildinformation
31.05.1973
Helsinki, Meritullinkatu 26
Rista Simo SER, Valokuvaaja
Ämnen
Klassifikation