Sökning

Pohjois-Haagan ostoskeskuksen on suunnitellut arkkitehti Airi Seikkala-Viertokangas ja se on valmistunut v. 1959.

Pohjois-Haagan ostoskeskuksen on suunnitellut arkkitehti Airi Seikkala-Viertokangas ja se on valmistunut v. 1959. Ostoskeskus on Helsingin ensimmäisiä. Ostoskeskuksen tilat on sijoitettu osittain yksi-, osittain kaksikerroksisiin massoihin maaston muotoja hyödyntäen. Yhdeltä sivulta avoin piha on syntynyt luontevasti polveilevien massojen sommittelun tuloksena. Julksivultaan rapattu ostoskeskus on mittakaavaltaan pieni ja helposti lähestyttävä. Alkuperäiseen suunnitelmaan kuului elokuvateatteri. Rakennus on säilynyt lähes alkuperäisessä asussaan niin pohjakaavan kuin julkisivujenkin osalta. Ostoskeskus liittyy ympäröivään Pohjois-Haagan 1950-luvulla rakennettuun asuinalueeseen. -- digitaalinen kuva, tiff, väri

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Salmela Erkki HKM / Helsingin kaupunginmuseo
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Pohjois-Haagan ostoskeskuksen on suunnitellut arkkitehti Airi Seikkala-Viertokangas ja se on valmistunut v. 1959.

Sparad:
Materialtyp Fotografi
Plats för ämne
Helsinki, Näyttelijäntie 14
Datum för ämne
2004
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Inventarienummer
G3786
Bildinformation
2004
Helsinki, Näyttelijäntie 14
Salmela Erkki HKM, Valokuvaaja
Ämnen
Klassifikation