Sökning

Airamin kuljetuksissa käyttämä Chevrolet-kuorma-auto (vm. 1956)

Airamin kuljetuksissa käyttämä Chevrolet-kuorma-auto (vm. 1956). Airam Electric Oy Ab:n kuvamateriaalia. -- digitaalinen kuva, dng ja tiff, mv

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit Tuntematon / Helsingin kaupunginmuseo
Materialets användarrättigheter
CC BY 4.0
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Airamin kuljetuksissa käyttämä Chevrolet-kuorma-auto (vm. 1956)

Sparad:
Materialtyp Fotografi
Plats för ämne
Helsinki,
Datum för ämne
1950 - 1960 -luku
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Inventarienummer
G47013
Bildinformation
1950 - 1960 -luku
Helsinki,
Tuntematon, Valokuvaaja
Ämnen
Klassifikation