Sökning

Gustafsvärn, Näkymä Kustaanmiekan suuntaan; piirustus

Etualalla meren poukama ja taustalla kasarmirakennuksia. Keskellä salkoon nostettu Suomen lippu.

Rättsinnehavare Helsingin kaupunginmuseo
Kredit G5485 HKM Markku Hyvönen 2018 / Helsingin kaupunginmuseo
Materialets användarrättigheter
© Kuvasto
QR-kod

Materialet erbjuds av

  • Helsingfors stadsmuseum
Användningsvillkoren för de av Helsingfors stadsmuseums bilder som är publicerade i Finna anges separat för varje bild. Bilder märkta med CC BY 4.0 får fritt laddas ner och användas, så länge man nämner fotografens/upphovsmannens namn (om det är känt) och Helsingfors stadsmuseum.Den som använder bilden ansvarar för att respektera upphovsrätten och integritetsskyddet. Bilder av personer får exempelvis inte användas i marknadsföring och/eller reklam utan tillstånd av de personer som syns på bilderna. Närmare uppgifter om licensvillkoren finns på Creative Commons-licenssidan.

Bilder märkta med © Kuvasto skyddas av upphovsrätten. Man får fritt bläddra i dem, men alla typer av vidareanvändning är förbjuden utan särskilt tillstånd som förhandlats fram separat. Bilderna har publicerats på internet i enlighet med Kuvastos och Museiförbundets avtal om konstverk på internet. Kuvasto och Museiförbundet kan ge mer information om villkoren för vidareanvändning.

Gustafsvärn, Näkymä Kustaanmiekan suuntaan; piirustus

Sparad:
Materialtyp Teckning
Organisation Helsingfors stadsmuseum
Inventarienummer
Aa23-4
Mått
23x26,7
Anteckningar
va Gustafsvärn Sveaborg E 7/9 -18
Bruk
07.09.1918
lyijykynä paperille
Helsinki,
Vasström Eric, Tekijä
Ämnen
Klassifikation