Voimalaitos Hanasaari B; Parrukatu 1-3; Helsinki

Aineiston käyttöoikeudet
CC BY 4.0
QR-koodi

Tämän aineiston tarjoaa

Voimalaitoksen rakentaminen tapahtui kahdessa rakennusvaiheessa joista ensimmäinen vuosina 1971-1972 ja toinen 1974-1977. Voimalaitoksen kaksi symmetristä "blokkia", eli kattilahuoneen ja turbiinihallin yhdistelmää rakennettiin kahdessa erässä jolloin voimala voitiin ottaa käyttöön jo ensimmäisen rakennusvaiheen valmistuttua 1974. 1984, lämpöpumppurakennusten laajennus (Timo Penttilä - Heikki Saarela - Kari Lind Arkkitehdit Oy). 1988, konepajan laajennus (Timo Penttilä - Heikki Saarela - Kari Lind Arkkitehdit Oy). 1991, rikinkäsittelylaitos ja rikinkäsittelyn lopputuoterakennus (Timo Penttilä - Heikki Saarela - Kari Lind Arkkitehdit Oy). 1992, porttirakennus (Arkkitehtitoimisto Markku Annila Ky). 1999, hiilenkäsittelyrakennuksen laajennus (Arktila Oy, Tapio Heijari) 2012, pellettisiilo (Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co.) Voimalaitos koostuu useasta erikorkuisesta rakennusosasta jotka yhdessä luovat ympäristöönsä sopeutuvan rakennusmassojen kokonaisuuden. Rakennuksen julkisivut ovat pääasiallisesti tiilielementtiä mutta paikoittain myös teräspintaista Robertson-elementtiä. Tiilielementit ovat kokoa 135x180cm. Tiilielementtiseinissä on tasajaolla toistuva alumiinisilla muotolistoilla luotu vertikaaliviivoitus. Julkisivun pelkistetyt detaljit koostuvat pääasiallisesti tummanruskeista vertikaali- ja nurkkapellityksistä sekä toimistotornin lasinauhoista. Voimalan piippu on liukuvalubetonia ja 150 metriä korkea ja kaupunkikuvallinen maamerkki. Voimalaitos koostuu useista erikokoisista rakennusosista: turbiinihalli, kaksi kattilahallia, piippu, syöttövesisäiliöhalli, kaksi hiilimyllytornia, toimistotorni, rakennuksen keskiosassa sijaitsevat vaihtelevat tilat, kaksi muuntajaa, kaksi porras-hissitornia ja keskiporrastorni, kaksi lentotuhkasiiloa, kaksi sähkösuodatinta, märkäkuonavarasto, hiilikuljettimia, hiilenkäsittelyrakennus, rikinpoistolaitos, rikinpoiston lopputuoterakennus. Erillisiä rakennusosia ovat:sosiaalirakennus, konepajarakennus, kaksi piirikeskusrakennusta ja porttirakennus.

Tallennettuna:
Aineistotyyppi Rakennus
OrganisaatioHelsingin kaupunginmuseo
Suunnittelu:
1970; 1971
Timo Penttilä, Pääsuunnittelija
Valmistus:
1971; 1977
Rakennuksessa on pilari-palkki-runko sekä joitakin jäykistäviä paikalla valettuja betoniseinäosuuksia. Rakennuksessa on teräsristikko-katot joissa poimupeltilevy tai paikalla valettu betonirakenteinen katto.
Helsinki, Parrukatu 1-3
Käyttö:
(1974) 1977
Käyttöönottovuosi
Aiheet
KuvaustiedotHakli Kari 04.11.2008